Spletna stran uporablja piškotke. Za namestitev analitičnih in drugih nenujnih piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje. Katere piškotke uporabljamo lahko kadarkoli preverite v pravilniku o piškotkih.

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

(ta različica splošnih pogojev poslovanja je v veljavi z dnem 1.7.2022)

Ta pravila imajo naravo splošnih pogojev poslovanja za pošiljatelja in urejajo uporabo spletne strani www.vrnipaket.si (v nadaljevanju “spletna stran”) in s spletno stranjo povezanih storitev in druge intelektualne lastnine, ki je v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, matična št.: 8209898000, ID številka za DDV: SI19081758 (v nadaljevanju “družba Pripelji Ideje, d.o.o.” ali samo “družba” ali “mi”), razen, če je uporaba s spletno stranjo povezanih storitev in druge intelektualne lastnine v lasti družbe, urejena v svojih posebnih pogojih uporabe. Spletno stran upravlja in povezane storitve za pošiljatelje v sklopu opravljanja registriranih dejavnosti trži in izvaja, družba Pripelji Ideje, d.o.o. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Obligacijskim Zakonikom Republike Slovenije, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu, Zakonom o varstvu potrošnikov, priporočili Trgovinske zbornice Slovenije in v skladu z drugimi zakoni, predpisi in kodeksi na področju dejavnosti, ki jih izvaja družba Pripelji Ideje, d.o.o.

Osnova za obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira družba Pripelji Ideje, d.o.o., ko se uporablja spletna stran in s spletno stranjo povezane storitve za pošiljatelje, je pravilnik o zasebnosti, ki je dostopen na spletni strani www.vrnipaket.si.

Veljavni splošni pogoji poslovanja so vedno na voljo v elektronski obliki na spletni strani www.vrnipaket.si. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ima pravico, da v skladu z zakonodajo te splošne pogoje poslovanja spreminja in dopolnjuje z novimi določili, pri tem je vsaka različica posebej datirana, trenutna veljavna različica pa vidna na vrhu tega dokumenta.

1 Predstavitev pojmov in upravljavca

Delovnik družbe: vsak dan od osme (8.00) do šestnajste (16.00) ure, razen sobot, nedelj in dela prostih dni v Sloveniji

Spletna stran: spletna stran www.vrnipaket.si, skupaj s povezanimi domenami, poddomenami in (zalednim) informacijskim sistemom v upravljanju družbe Pripelji Ideje, d.o.o., kjer lahko pošiljatelj z namenom vračila izdelkov izbranemu trgovcu, naroči prevozno storitev in s prevozom povezane druge storitve pri enem izmed partnerjev kurirjev

Prevozna storitev: s prevozom pošiljk povezane storitve in drugi procesi (kot je prevzem pošiljk, prevoz pošiljk, dostava pošiljk, skladiščenje pošiljk, organizacija prevoza, idr.), ki jih v okviru svoje komercialne dejavnosti izvajajo partnerji kurirji

Partner kurir: pogodbeni partner družbe Pripelji Ideje, d.o.o., med katere vključujemo uveljavljene ponudnike poštnih, kurirskih in drugih s prevozom povezanih storitev, kot tudi kurirje neodvisne pogodbenike, ki imajo na trgu registrirano ustrezno dejavnost za izvajanje prevozne storitve

Trgovec: pravna ali fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost in je pri uporabi spletne strani (oziroma v oddanem naročilu preko spletne strani), prejemnik pošiljke in hkrati prejemnik obvestila o odstopu od pogodbe, ki ga na zahtevo pošiljatelja posreduje trgovcu družba Pripelji Ideje, d.o.o.

Pošiljatelj: fizična oseba, ki na trgu pridobiva blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti in je pri uporabi spletne strani (oziroma v oddanem naročilu preko spletne strani), pošiljatelj pošiljke in hkrati potrošnik, ki z oddajo naročila pooblasti družbo Pripelji Ideje, d.o.o., da lahko družba na zahtevo pošiljatelja oziroma potrošnika posreduje obvestilo o odstopu od pogodbe izbranemu trgovcu

Pošiljka/Paket: pravilno pakirana in označena pošiljka, vključno z njeno vsebino

Teža pošiljke: dejanska teža pošiljke, izražena v kilogramih ali drugi merski enoti

Velikost pošiljke: dejanska velikost pošiljke oziroma dolžina posamezne stranice pošiljke ali/in kombinirana velikost pošiljke (v tem kontekstu predstavlja kombinirano velikost seštevek dolžine, dva kratnika širine in dva kratnika višine pošiljke), izražena v centimetrih ali drugi merski enoti

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo, vpisana v sodni register Okrožno sodišče v Mariboru (Srg 2018/20720), z matično številko: 8209898000 in je DDV zavezanec (ID številka za DDV: SI19081758).

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. deluje, kot komisionar in ne kot izvajalec prevozne storitve, niti ne kot špediter. Z oddajo naročila preko spletne strani pošiljatelj pooblasti družbo, da lahko ta v svojem imenu in na zahtevo pošiljatelja naroči prevozno in druge s prevozom povezane storitve pri enem izmed partnerjev kurirjev, ki je v pogodbenem sodelovanju z družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in ustreza zahtevam za izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih naročenih storitev. Izpolnitev obveznosti povezanih z izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, je izključno odgovornost partnerjev kurirjev. Obveznosti in drugi pogoji oziroma določila, ki veljajo na področju izvajanja prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, so del vsakokrat veljavnih splošnih pogojev poslovanja in drugih pravilnikov, ki veljajo pri partnerjih kurirjih (dotičnem partnerju kurirju, ki je izvajalec prevozne storitve) in so objavljeni na spletni strani partnerja kurirja.

Vsi dodatni stroški, ki nastanejo zaradi dodatnih zahtev pošiljatelja po oddanem naročilu, ali nastanejo zaradi pošiljateljevega neizpolnjevanja teh splošnih pogojev poslovanja ali/in splošnih pogojev poslovanja dotičnega partnerja kurirja, ki je izvajalec prevozne storitve, bremenijo izključno pošiljatelja. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da od pošiljatelja zahteva povračilo stroškov, ki so družbi nastali zaradi dodatnih zahtev pošiljatelja po oddanem naročilu ali so družbi nastali zaradi pošiljateljevega neizpolnjevanja splošnih pogojev poslovanja dotičnega partnerja kurirja, ki je izvajalec prevozne storitve, in jih je družba morala poravnati enemu izmed partnerjev kurirjev, ne glede na to, če so družbi nastali stroški preden je partner kurir začel izvajati prevozno storitev ali po tem, ko je bila prevozna storitev že izvedena.

2 Potrditev in preklic naročila

Pošiljatelju se za oddajo naročila preko spletne strani www.vrnipaket.si (v nadaljevanju “oddajo naročila”) ni potrebno registrirati. Naročilo lahko odda izključno pošiljatelj oziroma fizična oseba, ki na trgu pridobiva blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti in je hkrati potrošnik pri izbranem trgovcu, kateremu se vračajo izdelki, ki so predmet oblikovane pošiljke v oddanem naročilu oziroma se vračajo izdelki, ki so bili predmet nakupa pošiljatelja oziroma potrošnika. Pošiljatelj lahko odda naročilo izključno v skladu z navodili in postopkom oddaje naročila preko spletne strani.

Oddaja naročila v nasprotju z njenim namenom je prepovedana, pri čemer je namen definiran, kot oddaja naročila pošiljatelja za namene vračila izdelkov izbranemu trgovcu preko naročila prevozne in morebitnih drugih s prevozom povezanih storitev pri enem izmed partnerjev kurirjev.

Sestavni del vsakega oddanega naročila je oblikovana pošiljka. Oblikovano pošiljko sestavljajo različni zahtevani podatki, kot je prevzemna lokacija pošiljke, podatki o pošiljatelju, podatki o prejemniku pošiljke (trgovcu kateremu se vračajo izdelki) oziroma dostavni lokaciji pošiljke in ostali zahtevani podatki o oblikovani pošiljki, kot so ti določeni v postopku oddaje naročila preko spletne strani. Pošiljatelj lahko v postopku oddaje naročila oblikuje največ eno pošiljko.

Pošiljatelj mora za uspešno oddajo naročila slediti navodilom in drugim pogojem, ki so del postopka oddaje naročila preko spletne strani. Med drugim to pomeni, da mora pošiljatelj iz seznama trgovcev izbrati trgovca, kateremu se vračajo izdelki, ki so predmet oblikovane pošiljke, navesti je potrebno kontaktne podatke pošiljatelja (ime in priimek, naslov elektronske pošte in telefonska številka), podatke o prevzemni lokaciji pošiljke (točen naslov lokacije na kateri se bo prevzela pošiljka) in podatke o oblikovani pošiljki. Obvezen del postopka oddaje naročila je tudi oblikovanje obvestila potrošnika o odstopu od pogodbe z izbranim trgovcem oziroma oblikovanjem nedvoumne izjave o odstopu od pogodbe, v kateri se morajo navesti podatki o potrošniku (ime, priimek in fizičen naslov potrošnika), podatki o pogodbi/naročilu (na primer številka naročila, ki predstavlja naročilo pri izbranem trgovcu od katerega potrošnik z oblikovanim obvestilom odstopa od pogodbe) in morebitne druge podatke, ki v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) predstavljajo obvezne podatke za oblikovanje obvestila potrošnika o odstopu od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov. Pred uspešno oddajo naročila se mora pošiljatelj strinjati s splošnimi pogoji poslovanja in izvesti plačilo naročenih storitev.

V trenutku oddaje naročila se pošiljatelj strinja z obveznostjo plačila naročenih storitev in drugih zaračunanih stroškov.

Podatki, ki jih pošiljatelj navede v oddanem naročilu, morajo biti resnični in popolni. Izključno pošiljatelj je tisti, ki nosi vso odgovornost zaradi neresničnih ali nepravilnih podatkov.

Z uspešno oddajo naročila se naročilu dodeli identifikacijska številka (v nadaljevanju samo številka), ki potrjuje, da je bilo naročilo pošiljatelja uspešno oddano preko spletne strani, sprejeto iz strani družbe Pripelji Ideje, d.o.o. in posredovano v nadaljnjo obdelavo. Pošiljatelj prejme številko oddanega naročila v sklopu elektronskega sporočila “Potrdilo o oddanem naročilu”.

V trenutku uspešne oddaje naročila so vsi pogoji, vključno s ceno naročenih storitev, fiksirani in veljajo tako za družbo, kot pošiljatelja. V trenutku oddaje naročila se pošiljatelj strinja z obveznostjo plačila naročenih storitev in drugih zaračunanih stroškov.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. z dodeljeno številko naročilu potrjuje, da je prejela in obdelala uspešno oddano naročilo pošiljatelja, ter na zahtevo pošiljatelja in v sklopu značilnosti oddanega naročila, naročilo posredovala izbranemu partnerju kurirju oziroma pri izbranem partnerju kurirju naročila ustrezno prevozno in druge s prevozom povezane storitve za vračilo izdelkov izbranemu trgovcu.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. z dodeljeno številko naročilu potrjuje, da je prejela in obdelala uspešno oddano naročilo pošiljatelja, ter na zahtevo pošiljatelja oziroma potrošnika posredovala izjavo potrošnika o odstopu od pogodbe izbranemu trgovcu.

Takoj, ko se prejeto naročilo pošiljatelja posreduje izbranemu partnerju kurirju in se pri izbranem partnerju kurirju uspešno naroči ustrezno prevozno in druge s prevozom povezane storitve za oblikovano pošiljko, ki je del uspešno oddanega naročila ter se izbranemu trgovcu v obliki elektronske pošte ali na drug ustrezen način posreduje izjavo potrošnika o odstopu od pogodbe, je družba Pripelji Ideje, d.o.o. v celoti opravila obseg storitev, ki jih izvaja v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja za uspešno oddana naročila pošiljatelja.

Pogodba med družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in pošiljateljem je sklenjena v trenutku, ko družba potrdi prejem naročila oziroma, ko pošiljatelj prejme elektronsko sporočilo “Potrdilo o oddanem naročilu”. Pošiljatelj izrecno soglaša, da sklenjeno pogodbo, kot tudi vse ostale podatke, ki so povezani z oddanim naročilom in jih mora pošiljatelj prejeti skladno z zakonodajo, lahko pošiljatelj prejme po elektronski pošti. Pogodba je sestavljena in sklenjena v slovenskem jeziku. Pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku družbe in jo lahko pošiljatelj pridobi na podlagi pisnega zahtevka, poslanega na naslov elektronske pošte info@vrnipaket.si.

Pošiljatelj nima pravice odstopa od sklenjene pogodbe, saj po teh splošnih pogojih poslovanja pošiljatelj izrecno soglaša, da se odpove pravici odstopa od sklenjene pogodbe v trenutku, ko družba Pripelji Ideje, d.o.o. potrdi sprejem naročila in je v celoti opravila obseg storitev, ki jih izvaja v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja za uspešno oddana naročila oziroma, ko pošiljatelj prejme elektronsko sporočilo “Potrdilo o oddanem naročilu”. V kolikor se pošiljatelj odloči za odstop od pogodbe preden je družba Pripelji Ideje, d.o.o. za sprejeto naročilo v celoti opravila obseg storitev, ki jih izvaja v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja za uspešno oddana naročila, mora pošiljatelj izpolniti ustrezen obrazec (OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE se nahaja v zadnjem poglavju), kot tega določa Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ter izpolnjen obrazec poslati na naslov elektronske pošte info@vrnipaket.si, ali na sedež družbe.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. se zavezuje, da bo v primeru, če je pošiljatelj v skladu z določili prejšnjega odstavka tega člena pravočasno odstopil od pogodbe, preklicala posredovanje naročila izbranemu partnerju kurirju oziroma ne bo posredovala naročila naprej in bo pošiljatelju vrnila vse do tedaj plačane obveznosti, ki so bile zaračunane z oddajo naročila.

Pošiljatelj lahko prekliče uspešno oddano naročilo tako, da zahteva preklic s pravilno izpolnjenim obrazcem (OBRAZEC ZA PREKLIC NAROČILA se nahaja v zadnjem poglavju), ki ga mora pošiljatelj poslati na naslov elektronske pošte info@vrnipaket.si. V trenutku, ko je izveden preklic uspešno oddanega naročila se nemudoma prekličejo vse naročene storitve, ki jih je družba Pripelji Ideje, d.o.o. izvedla v obsegu storitev, ki se v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja izvajajo iz strani družbe za oddana naročila.

Dokler družba za uspešno oddano naročilo pošiljatelja ni v celoti opravila obseg storitev, ki jih izvaja v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja za uspešno oddana naročila, je pošiljatelj upravičen do sto (100) % vračila višine vplačanega zneska za naročene storitve povezane z oddanim naročilom.

Če je pošiljatelj preklical oddano naročilo po tem, ko je družba za oddano naročilo že v celoti opravila obseg storitev, ki jih izvaja v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja za uspešno oddana naročila, je pošiljatelj upravičen do šestdeset (60) % vračila višine vplačanega zneska za naročene storitve povezane z oddanim naročilom. Odbitek predstavlja nadomestilo za povzročene administrativne in organizacijske stroške v postopku obdelave prejetega naročila in posredovanja naročila naprej oziroma v sistem izbranega partnerja kurirja.

Če je pošiljatelj preklical oddano naročilo po tem, ko je že izveden uspešni prevzem pošiljke (kot uspešni prevzem pošiljke se razume, ko je izbran partner kurir v sklopu izvajanja prevozne storitve uspešno prevzel pošiljko pri pošiljatelju oziroma, ko je iz sistema partnerja kurirja razvidno, da je bila pošiljka iz oddanega naročila uspešno prevzeta), pošiljatelj ni upravičen do povračila stroškov.

Pošiljatelj ni upravičen do povračila stroškov tudi, če je v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja pravočasno preklical oddano naročilo, in je nato kljub temu izveden uspešen prevzem pošiljke (kot uspešni prevzem pošiljke se razume, ko je izbran partner kurir v sklopu izvajanja prevozne storitve uspešno prevzel pošiljko pri pošiljatelju oziroma, ko je iz sistema partnerja kurirja razvidno, da je bila pošiljka iz oddanega naročila uspešno prevzeta).

V kolikor je pošiljatelj upravičen do povračila stroškov v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, bo pošiljatelj po odobritvi vračila na naslov elektronske pošte prejel sporočilo o potrditvi preklica oddanega naročila in odobritvi vračila. Odobreno višino vračila bo družba poravnala pošiljatelju z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je pošiljatelj uporabil za plačilo obveznosti iz oddanega naročila, in sicer najkasneje v štirinajstih (14) dneh, od dneva odobritve vračila. Pošiljatelj ima pravico, da zahteva plačilo odobrene višine vračila tudi z nakazilom na bančni račun pošiljatelja.

Če je pošiljatelj zahteval plačilo odobrene višine vračila z nakazilom na bančni račun, mora pošiljatelj družbi posredovati podatke o bančnem računu. Pošiljatelj mora za posredovanje podatkov o bančnem računu izpolniti ustrezen obrazec (OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODATKOV O TRANSAKCIJSKEM RAČUNU se nahaja v zadnjem poglavju) in ga poslati na naslov elektronske pošte info@vrnipaket.si. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. se zavezuje, da bo uporabila prejete podatke o bančnem računu izključno za namene, kot je to opredeljeno v tem členu.

Pošiljatelj soglaša, da vozniku izbranega partnerja kurirja ne bo v nobenem primeru predana oblikovana pošiljka, ki je del uspešno preklicanega odanega naročila. V kolikor se takšna pošiljka vseeno preda izbranemu partnerju kurirju oziroma se začne za takšno pošiljko izvajati prevozno storitev, je izključno pošiljatelj odgovoren za vse pri tem nastale stroške.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne omogoča, da bi se lahko za uspešno oddano naročilo, naknadno spremenil katerikoli podatek v oddanem naročilu. Če je pošiljatelj navedel napačen oziroma nepravilen podatek v oddanem naročilu se priporoča, da pošiljatelj čimprej prekliče naročilo in (po potrebi) odda novo naročilo.

Vse dodatne stroške, ki nastanejo zaradi dodatnih zahtev pošiljatelja po oddanem naročilu, bo poravnal izključno pošiljatelj.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da od pošiljatelja zahteva povračilo stroškov (tudi s ponovno bremenitvijo plačilnega sredstva, ki se je uporabilo v postopku oddaje naročila oziroma za plačilo zaračunanih obveznosti iz oddanega naročila), ki jih je na zahtevo pošiljatelja poravnala družba. V takšnem primeru bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. o tem obvestila pošiljatelja s poslanim elektronskim sporočilom, dodatne zaračunane stroške pa mora pošiljatelj plačati v roku sedmih (7) dni od prejetega obvestila. Takšno elektronsko sporočilo se šteje za izvršilni naslov. Stroški izterjave plačila ali morebitnega rubeža bremenijo pošiljatelja.

3 Obseg storitev in način plačila

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. zbira in obdeluje vsa naročila pošiljateljev, ki so oddana preko spletne strani v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja. Splošni pogoji poslovanja se navezujejo na oddana naročila pošiljatelja in z oddanimi naročili povezanimi storitvami, ki jih v sklopu svoje ponudbe in obsegu registriranih dejavnosti opravlja družba Pripelji Ideje, d.o.o.

Če bodo za storitve, ki jih v okviru teh splošnih pogojev poslovanja na področju oddaje naročila pošiljatelja, veljali drugačni ali/in dodatni pogoji, bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. to na običajno zanesljiv način (to je z objavo na spletni strani) sporočila pošiljatelju ali/in takšne pogoje vključila v postopek za oddajo naročila preko spletne strani ali/in takšne pogoje vključila v ustrezne obrazce oziroma postopke za naročilo storitev.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. deluje, kot komisionar in ne kot izvajalec prevozne storitve, niti ne kot špediter. Z oddajo naročila preko spletne strani pošiljatelj pooblasti družbo, da lahko ta v svojem imenu in na zahtevo pošiljatelja naroči prevozno in druge s prevozom povezane storitve pri enem izmed partnerjev kurirjev, ki je v pogodbenem sodelovanju z družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in ustreza zahtevam za izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev. Izpolnitev obveznosti povezanih z izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, je izključno odgovornost partnerjev kurirjev.

Izpolnitev obveznosti povezanih z izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, je izključno odgovornost partnerjev kurirjev. Prevozne in druge s prevozom povezane storitve, ki jih v sklopu oddanega naročila izvaja izbran partner kurir, se izvajajo v skladu s splošnimi pogoji poslovanja izbranega partnerja kurirja in drugimi pravilniki, ki veljajo pri izbranem partnerju kurirju.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. se zavezuje, da bo poskušala pošiljatelju glede na značilnosti oddanega naročila zagotoviti partnerja kurirja, ki bo omogočil kar se da hitro, varno in učinkovito izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev.

Za oblikovano pošiljko, ki je del uspešno oddanega naročila je v ceno za rezervacijo partnerja kurirja, ne glede na vrsto storitve za rezervacijo kurirja ali/in težo pošiljke, že vključeno obveščanje pošiljatelja in prejemnika pošiljke preko telefona (SMS) ali/in elektronskega sporočila o podrobnostih pošiljke in predvidenem prevzemu oziroma dostavi, vključno z možnostjo spremembe dostave iz strani prejemnika. Takšno obveščanje lahko izvaja družba Pripelji ideje, d.o.o. ali/in izbran partner kurir, pri tem se možnosti za spremembo dostave nudijo v okviru splošnih pogojev poslovanja oziroma storitev, ki jih izvaja partner kurir.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo v sklopu uspešno oddanega naročila, pri enem izmed partnerjev kurirjev naročila prevozno storitev, po sistemu, od vrat do vrat (prevzem in dostava pošiljke na izbranem naslovu - naslovu, ki je bil naveden oziroma izbran v postopku oddaje naročila).

Z oddajo naročila preko spletne strani pošiljatelj oziroma potrošnik pooblasti družbo Pripelji Ideje, d.o.o., da lahko družba na zahtevo pošiljatelja oziroma potrošnika posreduje izjavo potrošnika o odstopu od pogodbe izbranemu trgovcu. Izjavo potrošnika o odstopu od pogodbe z izbranim trgovcem, bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. posredovala izbranemu trgovcu v obliki elektronske pošte ali na drug ustrezen način. Oblikovana izjava potrošnika o odstopu od pogodbe predstavlja nedvoumno izjavo potrošnika o odstopu od pogodbe, kot je to določeno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz uveljavljanja pravice potrošnika o odstopu od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, kot je to določeno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), bremenijo v primeru oddaje naročila preko spletne strani, izključno pošiljatelja oziroma potrošnika in trgovca. V nobenem primeru ni družba Pripelji Ideje, d.o.o. odgovorna za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz posredovanja izjave potrošnika o odstopu od pogodbe izbranemu trgovcu, in uveljavljanja pravice potrošnika o odstopu od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, kot je to določeno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Vsakokrat veljavni cenik storitev in drugi stroški so objavljeni na spletni strani www.vrnipaket.si. Vse cene so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače.

Zraven rednih cen storitev, si družba Pripelji Ideje, d.o.o. pridržuje pravico do akcijskih cen, ki veljajo za pošiljatelje v času akcije in po pogojih posamezne akcijske kampanje. Uporaba različnih akcijskih cen in drugih posebnih ponudb se izključuje, razen, če je izrecno napisano drugače.

Pošiljatelj lahko izvede plačilo naročenih storitev v oddanem naročilu s podprtimi plačilnimi karticami neposredno v postopku oddaje naročila preko spletne strani. V primeru načina plačila z eno izmed podprtih plačilnih kartic se takoj po potrditvi prejema plačila oziroma uspešne oddaje naročila, na naslov elektronske pošte pošiljatelja pošlje račun v elektronski obliki.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo izdala račun za plačilo naročenih storitev, ki so del uspešno oddanega naročila, na ime in fizični naslov plačnika oziroma fizične osebe, ki je navedena v postopku oddaje naročila kot pošiljatelj oziroma potrošnik.

Pošiljatelj je dolžan preveriti pristnost podatkov na prejetih računih, ki jih mora grajati v zakonsko predpisanem roku. Kasneje prejetih ugovorov glede pristnosti izdanih računov se ne priznava.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. zagotavlja tehnološke rešitve in vse potrebne varnostne ukrepe za popolno varnost izvedbe plačila neposredno preko spletne strani z izbrano plačilno kartico. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov se izvaja v varnem načinu, pri tem se podatki kodirajo in na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Vsa izvedena plačila s plačilno kartico so opravljena preko varnega zunanjega plačilnega sistema ponudnika “Stripe”, ki je naš partner za procesiranje in obdelavo plačil. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne shranjuje nobenih podatkov o plačilnih karticah, saj se celoten postopek preverjanja in procesiranja plačila izvede v zunanjem sistemu ponudnika “Stripe”. Podrobne informacije o ponudniku “Stripe” in storitvah, ki jih ponudnik ponuja, vključno z njihovim pravilnikom o zasebnosti lahko preverite na spletni strani https://stripe.com/en-gb-si.

Izključno pošiljatelj je tisti, ki nosi vso odgovornost pravilne in resnične navedbe podatkov o plačilni kartici v postopku oddaje naročila ter dodatne stroške, ki lahko nastanejo pošiljatelju zaradi kakršnihkoli razlogov zavrnitve transakcije izvedbe plačila ali uspešne transakcije izvedbe plačila in jih pošiljatelju v skladu s svojimi splošnimi pogoji poslovanja zaračuna izdajatelj plačilne kartice oziroma banka.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da pošiljatelju po uspešno oddanem naročilu in prejetem plačilu za naročene storitve v oddanem naročilu, zaračuna dodatne stroške (tudi s ponovno bremenitvijo plačilnega sredstva, ki se je uporabilo v postopku oddaje naročila za plačilo oddanega naročila), še posebej to velja, če se izkaže, da je pošiljatelj v oddanem naročilu za oblikovano pošiljko izbral težo pošiljke (v tem kontekstu se smatra teža pošiljke, kot izbrana maksimalna teža oblikovane pošiljke), ki ne predstavlja realne oziroma dejanske teže pošiljke, ki je bila ugotovljena iz sistema partnerja kurirja, ki je izvedel prevozno storitev. V takšnem primeru bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. o tem obvestila pošiljatelja s poslanim elektronskim sporočilom, dodatne zaračunane stroške pa mora pošiljatelj plačati v roku sedmih (7) dni od prejetega obvestila. Stroški izterjave plačila ali morebitnega rubeža bremenijo pošiljatelja.

4 Omejitve števila, teže in velikosti pošiljk

Oblikovana pošiljka, ki je del oddanega naročila predstavlja samostojno pošiljko, ki mora biti pri prevzemu predana vozniku izbranega partnerja kurirja v enem kosu, ter pravilno opremljena, pakirana in označena.

Oblikovana pošiljka, ki je del oddanega naročila ima omejitev maksimalne velikosti največje dovoljene dolžine 175 cm (v tem kontekstu predstavlja dolžino najdaljša stranica pošiljke) in največje dovoljene kombinirane velikosti 300 cm (v tem kontekstu predstavlja kombinirano velikost seštevek dolžine, dva kratnika širine in dva kratnika višine).

Oblikovana pošiljka, ki je del oddanega naročila ima omejitev maksimalne največje dovoljene teže 40 kg.

Pošiljatelj soglaša, da bo vozniku izbranega partnerja kurirja pri prevzemu predano natančno takšno število pošiljk, kot jih je pošiljatelj oblikoval v oddanem naročilu. Pošiljatelj prav tako soglaša, da bodo vse pri prevzemu predane pošiljke ustrezale značilnostim in navedenim podatkom v oddanem naročilu, pri tem pošiljke ne bodo presegale omejitev maksimalne teže ali/in velikosti pošiljk, kot je to opredeljeno v teh splošnih pogojih poslovanja. V kolikor bo pošiljatelj pri prevzemu predal vozniku izbranega partnerja kurirja večje število pošiljk ali/in posamezna pošiljka ne bo ustrezala navedenim podatkom iz oddanega naročila, vključno z upoštevanjem različnih omejitev, ki so del teh splošnih pogojev poslovanja, se šteje, da je pošiljatelj enostransko spremenil naročilo.

Vse dodatne stroške, ki nastanejo iz dejstva, da je pošiljatelj enostransko spremenil naročilo, nosi izključno pošiljatelj.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da od pošiljatelja zahteva povračilo stroškov (tudi s ponovno bremenitvijo plačilnega sredstva, ki se je uporabilo v postopku oddaje naročila za plačilo oddanega naročila), ki jih je na zahtevo pošiljatelja poravnala družba. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si prav tako pridržuje pravico, da od pošiljatelja zahteva povračilo stroškov (tudi s ponovno bremenitvijo plačilnega sredstva, ki se je uporabilo v postopku oddaje naročila za plačilo oddanega naročila), ki jih je družbi zaračunal partner kurir po že opravljenih prevoznih in drugih storitvah, če je pošiljatelj enostransko spremenil naročilo. V takšnem primeru bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. o tem obvestila pošiljatelja s poslanim elektronskim sporočilom, dodatne zaračunane stroške pa mora pošiljatelj plačati v roku sedmih (7) dni od prejetega obvestila. Stroški izterjave plačila ali morebitnega rubeža bremenijo pošiljatelja.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da pošiljatelju zaračuna administrativne stroške (tudi s ponovno bremenitvijo plačilnega sredstva, ki se je uporabilo v postopku oddaje naročila za plačilo oddanega naročila) v višini največ pet (5) evrov, in sicer za vsako oblikovano pošiljko, ki je del oddanega naročila in zaradi katere so družbi nastali dodatni stroški zaradi obravnave enostranske spremembe naročila pošiljatelja. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si prav tako pridržuje pravico, da pošiljatelju, skupaj z administrativnimi stroški, zaračuna storitev za rezervacije kurirja “Nestandardna pošiljka”, in sicer za vsako oblikovano pošiljko, ki je del uspešno oddanega naročila in je presegla omejitev maksimalne velikosti največje dovoljene dolžine ali/in največje dovoljene kombinirane velikosti ali/in največje dovoljene teže, kot je ta določena v teh splošnih pogojih poslovanja. V takšnem primeru bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. o tem obvestila pošiljatelja s poslanim elektronskim sporočilom, dodatne zaračunane stroške pa mora pošiljatelj plačati v roku sedmih (7) dni od prejetega obvestila. Stroški izterjave plačila ali morebitnega rubeža bremenijo pošiljatelja.

5 Prepovedani predmeti in blago v pošiljkah

Seznam prepovedanih predmetov in blaga:

 • žive živali in živalski ostanki
 • hrana, pijača in drugo blago ali predmeti, ki zahtevajo prevoz ali skladiščenje v temperaturno kontroliranem okolju
 • človeški ostanki in žare
 • zdravila na recept in drugi farmacevtski izdelki
 • medicinski vzorci
 • tobak in alkohol
 • droge
 • nevarne snovi in nevarni predmeti
 • orožje in strelivo ter eksplozivni material
 • aerosoli
 • žlahtne kovine, dragulji, zlato, srebro, pravi biseri in dragoceni kamni
 • denar, kreditne kartice, kovanci, vrednostni papirji in ostali dokumenti z denarno vrednostjo
 • predmeti in blago, ki lahko med prevozom poškoduje druge pošiljke, če niso pravilno pakirani ali označeni
 • blago, ki ga je treba skladno z Evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), prevažati kot nevarno blago

Pošiljatelj soglaša, da se bodo izbranemu partnerju kurirju pri prevzemu predale izključno pošiljke z vsebino, katere del niso predmeti ali blago, ki je opredeljeno v seznamu prepovedanih predmetov in blaga v teh splošnih pogojih poslovanja ali/in vsakokrat veljavnih splošnih pogojih poslovanja in drugih pravilnikih, ki veljajo na tem področju pri partnerjih kurirjih (oziroma dotičnem partnerju kurirju, ki je izvajalec prevozne storitve) in so objavljeni na spletni strani dotičnega partnerja kurirja.

Vse dodatne stroške, ki nastanejo iz dejstva, da pošiljatelj ni upošteval omejitev in prepovedi v skladu s tem členom, nosi izključno pošiljatelj. V takšnih primerih je izključno pošiljatelj odgovoren za nastalo škodo ali poškodbe na pošiljki, ki je bila predana izbranemu partnerju kurirju, kot tudi nastalo škodo ali poškodbe na drugih pošiljkah, ki so bile del prevoza, skladiščenja ali drugih manipulacij pri izbranem partnerju kurirju.

Izbran partner kurir si pridržuje pravico, da zavrne prevzem pošiljk katerih vsebina se smatra za nevarno oziroma lahko škoduje ostalim pošiljkam v prevozu, ali obstaja možnost, da vsebina pošiljke vsebuje prepovedane predmete ali blago.

Izbran partner kurir, ki v danem trenutku razpolaga s prevzeto pošiljko, lahko z njo ravna na način, ki se mu zdi primeren za zagotavljanje varnosti in preprečitve škode na ostalih pošiljkah, kot tudi varnosti in zdravja ljudi, živali in okolja. Partner kurir si pridržuje pravico, da v primeru ugotovitve, da je vsebina pošiljke prepovedana, škodljiva ali nevarna oziroma lahko ogroža druge pošiljke, odstrani takšno vsebino iz pošiljke ali kako drugače ravna s pošiljko za zagotavljanje varnosti in nadaljnjega nemotenega opravljanja svoje dejavnosti.

6 Pakiranje in označevanje pošiljk

Pošiljatelj soglaša, da se bodo izbranemu partnerju kurirju pri prevzemu predale izključno pošiljke, ki so pravilno pakirane in pri prevzemu predane izbranemu partnerju kurirju v ustrezni embalaži, med drugim to pomeni, da mora biti ustreznost zunanje in notranje embalaže izbrana glede na vsebino pošiljke (za zunanjo embalažo pakiranja se priporoča kartonske škatle iz dvo ali več slojnega kartona, da se zagotovi odportnost na vlago in zaščiti vsebina pošiljke pri različnih manipulacijah, v notranji embalaži mora biti na primer dodana folija z mehurčki, še posebej, če gre za lomljivo vsebino pošiljke), pakiranje mora ustrezati teži, velikosti in vsebini pošiljke (ves notranji prostor pošiljke mora biti učinkovito zapolnjen, saj se tako prepreči premikanje vsebine pošiljke in nastanek poškodb), pakiranje mora zaščititi pošiljko pri padcu iz višine enega (1) metra, prav tako pa mora biti pakiranje primerno za transport in druge manipulacije s pošiljko (upoštevati je potrebno dejstvo, da se lahko pošiljke v logističnih centrih partnerjev kurirjev sortirajo na avtomatskih sortirnih sistemih, kot tudi, da se pošiljke v transportu nalagajo ena na drugo).

Pošiljatelj soglaša, da se bodo izbranemu partnerju kurirju pri prevzemu predale izključno pošiljke, ki so pravilno pakirane in označene v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja ali/in vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja in drugimi pravilniki, ki veljajo na tem področju pri partnerjih kurirjih (oziroma dotičnem partnerju kurirju, ki je izvajalec prevozne storitve) in so objavljeni na spletni strani dotičnega partnerja kurirja.

Pošiljke, ki so predane izbranemu partnerju kurirju in imajo na zunanji embalaži oznake oziroma napise, kot so “Občutljiva vsebina”, “Pazljivo ravnanje”, “Posebna lega” in drugi napisi, ki nakazujejo, da je vsebina pošiljke občutljiva ali lomljiva oziroma je potrebno s pošiljko previdno ravnati, se lahko iz strani partnerja kurirja obravnavajo povsem enako kot ostale pošiljke, zato mora pošiljatelj v teh primerih biti še posebej pazljiv in poskrbeti za pravilno pakiranje.

Pošiljke, ki so predane izbranemu partnerju kurirju morajo biti pravilno označene in pri prevzemu predane izbranemu partnerju kurirju z ustrezno nalepko, ki mora biti pravilno nameščena na ustrezno oziroma največjo površino zunanje embalaže pošiljke (pri tem se morajo iz površine pošiljke odstraniti vse stare nalepke), takšna nalepka mora zagotavljati jasno razvidne in iz strani partnerja kurirja zahtevane podatke.

Pošiljatelj je edini odgovoren, da je nalepka nameščena na pravo pošiljko, ne glede na to, ali je natisnil in dostavil nalepko voznik izbranega partnerja kurirja, ali je natisnil nalepko pošiljatelj sam.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo pošiljatelja obvestila v sklopu poslanega elektronskega sporočila “Potrdilo o oddanem naročilu”, če mora pošiljatelj sam poskrbeti za tiskanje nalepke, ali bo nalepko natisnil in pri prevzemu dostavil voznik partnerja kurirja. Če mora pošiljatelj sam poskrbeti za tiskanje nalepk bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. poskrbela za pravilno kreacijo nalepk in pošiljatelju na ustrezen način omogočila prevzem nalepke v elektronski obliki (v tem primeru se bo lahko prevzem nalepke izvedel s prenosom nalepke, ki bo del priloge poslanega elektronskega sporočila “Potrdilo o oddanem naročilu”).

Vse dodatne stroške, ki nastanejo iz dejstva, da pošiljatelj ni upošteval pravil pakiranja in označevanja pošiljk v skladu s tem členom, nosi izključno pošiljatelj. V takšnih primerih je izključno pošiljatelj odgovoren za nastalo škodo ali poškodbe na pošiljki, ki je bila predana izbranemu partnerju kurirju, kot tudi izgubo pošiljke in nastalo škodo ali poškodbe na drugih pošiljkah, ki so bile del prevoza, skladiščenja ali drugih manipulacij pri izbranem partnerju kurirju.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. je za pošiljatelja pripravila priporočila za pravilno pakiranje pošiljk z namenom vračila izdelkov trgovcu. Takšna priporočila so objavljena na spletni strani www.vrnipaket.si in imajo informativno naravo, med drugim to pomeni, da družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne odgovarja, če so navodila in ostala vsebina, ki je del teh priporočil v nasprotju z določili pravilnega pakiranja in označevanja pošiljk, ki so del splošnih pogojev poslovanja in drugih pravilnikov partnerja kurirja, ki je izvajalec prevozne storitve ali/in pogojev oziroma pravil, ki veljajo na področju vračil izdelkov pri izbranem trgovcu, kateremu se v okviru oddaje naročila preko spletne strani vračajo izdelki. Zato je še posebej pomembno, da se pošiljatelj pred oddajo naročila preko spletne strani, seznani z vsemi pogoji, ki veljajo na področju vračil izdelkov pri izbranem trgovcu, kateremu se vračajo izdelki.

7 Prevzem in dostava pošiljk

Navedena prevzemna lokacija (to pomeni točen naslov prevzema pošiljke) v oddanem naročilu mora biti vozniku izbranega partnerja kurirja enostavno dostopna. Prevzem pošiljk se izvaja na glavnem vhodu v stavbo oziroma na dogovorjeni prevzemni lokaciji pošiljatelja (pri tem voznik ni dolžan prevzeti pošiljk v višjih nadstropjih večstanovanjskih ali večnadstropnih stavb, kot je na primer blok ali poslovna stavba). Prevzemna lokacija mora biti javno znana lokacija oziroma naslov, na kateri se lahko zagotavljajo tudi poštne storitve (na primer se prejema osebno ali poslovno naslovljena pisma).

Za navedeno prevzemno lokacijo v oddanem naročilu se morajo navesti kontaktni podatki, kot sta lokalna mobilna telefonska številka in naslov elektronske pošte. Voznik izbranega partnerja kurirja ni dolžan poklicati pošiljatelja pred oziroma na dan predvidenega prevzema pošiljke, razen, če je to obveznost izbranega partnerja kurirja zaradi naročila ustrezne dodatne storitve na pošiljko.

Pošiljatelj mora biti vozniku izbranega partnerja kurirja dosegljiv na prevzemni lokaciji, to pomeni, da mora biti pošiljatelj pri prevzemu prisoten na navedeni prevzemni lokaciji (v določenih primerih lahko pošiljatelj za namene oddaje pošiljke pooblasti drugo osebo, ampak le v primeru, če je to na ustrezen način dogovorjeno med pošiljateljem in voznikom izbranega partnerja kurirja). Voznik izbranega partnerja kurirja mora, če ni drugače dogovorjeno s pošiljateljem, ob prihodu na navedeno prevzemno lokacijo na ustrezen način naznaniti svoj prihod (na primer pozvoniti ali potrkati na vrata glavnega vhoda v stavbo, če to ni omogočeno pozvoniti pred vstopom v stavbo ali na posest, idr.). Če se na prevzemni lokaciji na naznanitev prihoda voznika izbranega partnerja kurirja nihče ne bo odzval, bo voznik odšel, pri tem se bo izbran partner kurir ravnal po svojih splošnih pogojih poslovanja glede obveščanja pošiljatelja o neuspelem prvem poskusu prevzema pošiljke in morebitnem ponovnem poskusu prevzema. V primeru, da izbran partner kurir izvaja drugi poskus prevzema pošiljk in bo tudi drugi poskus prevzema pošiljk neuspešen, si izbran partner kurir pridržuje pravico, da prekliče izvedbo naročene prevozne in drugih storitev.

Dan predvidenega prevzema pošiljk se bo sporočil pošiljatelju v sklopu poslanega elektronskega sporočila “Potrdilo o oddanem naročilu”. Predviden dan prevzema pošiljk se določi na podlagi značilnosti naročenih storitev v oddanem naročilu in dneva oddaje naročila preko spletne strani.

Pošiljka mora biti na dan predvidenega prevzema vozniku izbranega partnerja kurirja pravočasno in ne kasneje, kot od osme (8.00) ure dalje na voljo za prevzem na navedeni prevzemni lokaciji. Zaradi nepredvidenih okoliščin na strani izbranega partnerja kurirja, kot tudi zaradi značilnosti oddanega naročila je lahko prevzem pošiljk izveden izven običajnega časovnega okvirja, ponavadi pa je prevzem pošiljk izveden v običajnem časovnem okvirju, enkrat med osmo (8.00) in osemnajsto (18.00) uro na dan predvidenega prevzema pošiljk.

Navedena dostavna lokacija (to pomeni točen naslov dostave pošiljke) v oddanem naročilu mora biti vozniku izbranega partnerja kurirja enostavno dostopna. Dostava pošiljk se izvaja na glavnem vhodu v stavbo oziroma na dogovorjeni dostavni lokaciji prejemnika (pri tem voznik ni dolžan dostaviti pošiljk v višjih nadstropjih večstanovanjskih ali večnadstropnih stavb, kot je na primer blok ali poslovna stavba). Dostavna lokacija mora biti javno znana lokacija oziroma naslov, na kateri se lahko zagotavljajo tudi poštne storitve (na primer se prejema osebno ali poslovno naslovljena pisma). V določenih primerih se lahko izvaja dostava pošiljk tudi na drugo lokacijo, ki je bila dogovorjena med prejemnikom in izbranim partnerjem kurirjem (na primer v paketomat ali katero izmed partnerskih mest izbranega partnerja kurirja, kot so poštna poslovalnica, bencinski servis, trafika, idr.)

Za navedeno dostavno lokacijo v oddanem naročilu se morajo navesti kontaktni podatki, kot sta lokalna mobilna telefonska številka in naslov elektronske pošte. Voznik izbranega partnerja kurirja ni dolžan poklicati prejemnika pred oziroma na dan predvidene dostave pošiljke, razen, če je to obveznost izbranega partnerja kurirja zaradi naročila ustrezne dodatne storitve na pošiljko.

Prejemnik mora biti vozniku izbranega partnerja kurirja dosegljiv na dostavni lokaciji, to pomeni, da mora biti prejemnik pri dostavi prisoten na navedeni dostavni lokaciji (v določenih primerih lahko prejemnik za namene prevzema pošiljke pooblasti drugo osebo, ampak le v primeru, če je to na ustrezen način dogovorjeno med prejemnikom in voznikom izbranega partnerja kurirja). Voznik izbranega partnerja kurirja mora, če ni drugače dogovorjeno s prejemnikom, ob prihodu na navedeno dostavno lokacijo na ustrezen način naznaniti svoj prihod (na primer pozvoniti ali potrkati na vrata glavnega vhoda v stavbo, če to ni omogočeno pozvoniti pred vstopom v stavbo ali na posest, idr.). Če se na dostavni lokaciji na naznanitev prihoda voznika izbranega partnerja kurirja nihče ne bo odzval, bo voznik odšel, pri tem se bo izbran partner kurir ravnal po svojih splošnih pogojih poslovanja glede obveščanja prejemnika o neuspelem prvem poskusu dostave pošiljke in morebitnem ponovnem poskusu dostave ali začasnem skladiščenju pošiljke oziroma dajanju pošiljke na voljo prejemniku za osebni prevzem. Začasno skladiščenje pošiljke oziroma dajanje pošiljke na voljo prejemniku za osebni prevzem se izvaja v paketomatih ali katerem izmed partnerskih mest izbranega partnerja kurirja, kot so poštna poslovalnica, bencinski servis, trafika, in druga mesta, lahko tudi proti plačilu prejemnika.

V primeru, da je bila dostava pošiljke neuspešna ali se pošiljka v sklopu začasnega skladiščenja oziroma dajanja na voljo prejemniku za osebni prevzem, ni pravočasno prevzela, si izbran partner kurir pridržuje pravico, da jo v skladu s svojimi splošnimi pogoji poslovanja, lahko tudi proti plačilu, vrne pošiljatelju na prevzemno lokacijo, ki je bila navedena v oddanem naročilu.

Prejemnik ima pravico, da prevzem dostavljene pošiljke zavrne. V takem primeru se bo pošiljka v skladu s splošnimi pogoji poslovanja izbranega partnerja kurirja, lahko tudi proti plačilu pošiljatelja, vrnila pošiljatelju na prevzemno lokacijo, ki je bila navedena v oddanem naročilu.

Prejemnik mora o vsakršni vidni poškodbi pošiljke pri dostavi, na to opozoriti voznika izbranega partnerja kurirja in po potrebi izpolniti poročilo o poškodbi (obrazec za izpolnitev poročila o poškodbi mora prejemniku priskrbeti voznik izbranega partnerja kurirja), izpolnjeno poročilo o poškodbi vključno z voznikom podpisati, ter potrdilo o dostavi z zadržkom podpisati.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. ni v nobenem primeru odgovorna za izgubo, poškodbe ali druge nepravilnosti, niti za zamude pri prevzemu oziroma dostavi pošiljk s strani izbranega partnerja kurirja ali dodatne stroške ali celo izgubo dobička, ki lahko nastanejo pošiljatelju ali prejemniku z zamudo pri prevzemu oziroma dostavi. V skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja se, kot dan predvidenega prevzema oziroma dostave, razume čas oziroma dan, ki ni zagotovljen ampak okviren oziroma informativne narave.

8 Zavarovanje pošiljk in reklamacijski postopek

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne deluje, kot zavarovalnica, niti v okviru opravljanja storitev v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja ne ponuja produktov in storitev zavarovanj. Produkte zavarovanj pošiljk ponujajo partnerji kurirji ali zavarovalnice na podlagi dogovorov sklenjenih s partnerji kurirji. Izključno splošni pogoji poslovanja izbranega partnerja kurirja, ki je izvajalec prevozne storitve in zavarovalnic veljajo v vseh zadevah, ki se nanašajo na zavarovanje pošiljk in reševanje odškodninskih zahtevkov povezanih z izvajanjem prevoznih in drugih s prevozom povezanih storitev.

Izpolnitev obveznosti povezanih z izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, je izključno odgovornost partnerjev kurirjev.

Na podlagi splošnih pogojev poslovanja partnerjev kurirjev in z njihovimi pogoji povezanimi pravili na področju zavarovanja pošiljk, velja, da je za vsa oddana naročila oziroma oblikovane pošiljke, ki so del oddanega naročila, zagotovljeno tako imenovano osnovno zavarovanje pošiljk, kot se osnovno zavarovanje interpretira v splošnih pogojih poslovanja posameznega partnerja kurirja. V primeru, da dotičen partner kurir v svojih splošnih pogojih poslovanja na področju zavarovanj pošiljk ne uporablja besedno zvezo “osnovno zavarovanje”, se smatra, da osnovno zavarovanje, kot je to opredeljeno v teh splošnih pogojih poslovanja, smiselno predstavlja vrsto oziroma obliko zavarovanja pošiljk, kjer je zavarovalna premija že vključena v ceno naročene prevozne storitve pri izbranem partnerju kurirju, brez, da bi bilo potrebno skleniti dodatno zavarovanje.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo sporočila pošiljatelju pogoje zavarovanja pošiljk, to je višino zavarovalnega kritja za osnovno zavarovanje pošiljk, ki veljajo pri partnerjih kurirjih, v okviru spletne strani www.vrnipaket.si, in sicer na običajno zanesljiv način (to je z objavo na spletni strani). Takšni predstavljeni pogoji zavarovanja pošiljk preko spletne strani imajo izključno informativno naravo, to pomeni, da družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne odgovarja za njihovo pravilnost oziroma točnost. Zato je še posebej pomembno, da se pošiljatelj pred oddajo naročila preko spletne strani seznani s splošnimi pogoji poslovanja oziroma pogoji na področju zavarovanja pošiljki pri izbranem partnerju kurirju (preko spletne strani dotičnega partnerja kurirja, ki je izvajalec prevozne storitve).

V kolikor je vrednost vsebine oblikovane pošiljke, ki je del oddanega naročila, večja od vrednosti višine zavarovalnega kritja za osnovno zavarovanje pošiljk, ki velja pri izbranem partnerju kurirju, se pošiljatelju priporoča, da prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev ne naroči preko spletne strani, saj pošiljatelj v postopku oddaje naročila preko spletne strani nima možnosti sklenitve dodatnega zavarovanja.

Zavarovalno kritje obsega v primeru izgube ali poškodbe pošiljke, izključno stroške nastale zaradi same izgube ali poškodbe pošiljke. Zavarovalno kritje v nobenem primeru ne obsega stroškov izvedbe prevoznih in drugih opravljenih storitev iz strani izbranega partnerja kurirja, kot tudi ne stroškov, ki jih ima pošiljatelj z oddajo naročila preko spletne strani.

Prejemnik mora o vsakršni vidni poškodbi pošiljke pri dostavi, na to opozoriti voznika izbranega partnerja kurirja in po potrebi izpolniti poročilo o poškodbi (obrazec za izpolnitev poročila o poškodbi mora prejemniku priskrbeti voznik izbranega partnerja kurirja), izpolnjeno poročilo o poškodbi vključno z voznikom podpisati, ter potrdilo o dostavi z zadržkom podpisati. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ni v nobenem primeru odgovorna za nobeno izgubo ali poškodbo pošiljke, ali kakršnekoli druge škode, stroške, ali celo izgubo dobička, ki lahko nastanejo pošiljatelju ali prejemniku pri opravljanju prevoznih in drugih storitev iz strani izbranega partnerja kurirja.

V primeru izgube ali poškodbe pošiljke, ki je oblikovana v oddanem naročilu preko spletne strani in za katero se je uspešno naročila prevozna storitev in druge s prevozom povezane storitve pri enem izmed partnerjev kurirjev, lahko pošiljatelj od družbe Pripelji Ideje, d.o.o. zahteva pomoč za vložitev odškodninskega zahtevka pri izbranem partnerju kurirju. To pomeni, da bo družba v imenu pošiljatelja vodila celovit postopek, od zbiranja različnih podatkov in dokaznega materiala, do posredovanja zahtevane dokumentacije oziroma vložitve odškodninskega zahtevka in vodenja komunikacije z izbranim partnerjem kurirjem. Pomoč za vložitev odškodninskega zahtevka pri izbranem partnerju kurirju se izvaja kot storitev družbe Pripelji Ideje, d.o.o., ki je za pošiljatelja izvedena brezplačno in v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. bo za pošiljatelja izvedla storitev pomoči pri vložitvi odškodninskega zahtevka na podlagi pravočasno poslanega naročila pošiljatelja, ki ga mora pošiljatelj poslati na elektronski naslov info@vrnipaket.si, vključno s pravilno izpolnjenim obrazcem (OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO POMOČI PRI VLOŽITVI ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA se nahaja v zadnjem poglavju) in v obrazcu zahtevanim dokaznim gradivom in drugimi prilogami.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. zagotavlja, da bo za pošiljatelja izvedla storitev pomoči pri vložitvi odškodninskega zahtevka, izključno takrat, če bo pošiljatelj na zgoraj naveden način poslal naročilo in vse zahtevane podatke, vključno s podatki, ki so zahtevani v navedenem obrazcu, in to storil pravočasno oziroma ne kasneje, kot v roku desetih (10) dni od uspešnega prevzema pošiljke (kot uspešni prevzem pošiljke se razume, ko je izbran partner kurir v sklopu izvajanja prevozne storitve uspešno prevzel pošiljko pri pošiljatelju oziroma, ko je iz sistema partnerja kurirja razvidno, da je bila pošiljka uspešno prevzeta), ki je del uspešno oddanega naročila.

Odločitev o upravičenosti izplačila odškodnine in višini zneska odškodnine, je izključno odgovornost partnerja kurirja ali zavarovalnic, ki imajo sklenjene dogovore s partnerji kurirji. Reševanje odškodninskih zahtevkov in preverjanje upravičenosti izplačila odškodnine se izvaja v skladu s splošnimi pogoji partnerja kurirja in zavarovalnic.

V primeru, da bo odločitev o upravičenosti odškodnine odobrena, bo lahko v določenih primerih višino odobrenega zneska odškodnine, na bančni račun pošiljatelja poravnala družba Pripelji ideje, d.o.o. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo v takšnem primeru poravnala znesek odobrene odškodnine na bančni račun pošiljatelja v roku štirinajstih (14) dni, od dneva prejetega nakazila odobrene odškodnine na bančni račun družbe.

Pošiljatelj mora na zahtevo družbe oziroma za izpolnjevanje obveznosti družbe iz prejšnjega odstavka, družbi posredovati podatke o bančnem računu. Pošiljatelj mora za posredovanje podatkov o bančnem računu izpolniti ustrezen obrazec (OBRAZEC O TRANSAKCIJSKEM RAČUNU se nahaja v zadnjem poglavju) in ga poslati na naslov elektronske pošte info@vrnipaket.si. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. se zavezuje, da bo uporabila prejete podatke o bančnem računu izključno za namene, kot je to opredeljeno v tem členu.

Na zahtevo pošljatelja, bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. odstopila pošiljatelju vse zahtevke in pravice, ki izhajajo iz transakcij sklenjenih v njegovem imenu in na zahtevo pošiljatelja. V tem primeru je pošiljatelj dolžan sam pridobiti in uveljavljati zahtevke in pravice, ki izhajajo iz tega člena, zoper izbranega partnerja kurirja.

9 Veljavni pravni red in morebitne pritožbe

Vsa razmerja med družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in pošiljateljem se presojajo po pravu Republike Slovenije. V kolikor kakšna določila v teh splošnih pogojih poslovanja niso ali niso več skladna z veljavno zakonodajo, se takšna določila, če je to mogoče po obsegu in vsebini prilagodijo veljavni zakonodaji, nikoli pa to ne pomeni neveljavnosti ostalih določil teh splošnih pogojev poslovanja.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. deluje, kot komisionar in ne kot izvajalec prevozne storitve, niti ne kot špediter. Izpolnitev obveznosti povezanih z izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, je izključno odgovornost partnerjev kurirjev.

V kolikor želi pošiljatelj v zvezi s storitvami, ki jih opravlja družba Pripelji Ideje, d.o.o. po teh splošnih pogojih poslovanja, podati pritožbo, mora pošiljatelj za to začeti pritožbeni postopek. V vseh morebitnih sporih, ki nastanejo med družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in pošiljateljem odloča pristojno sodišče v Mariboru, če ni z zakonodajo Republike Slovenije določena izključna krajevna pristojnost.

Pošiljatelj mora za začetek pritožbenega postopka pisno obvestiti družbo Pripelji Ideje, d.o.o. Pisno obvestilo mora biti poslano na sedež družbe oziroma na naslov Pripelji Ideje, d.o.o., ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000, Maribor. Pisno obvestilo mora imeti sledečo vsebino:

 • natančna vsebina pritožbe
 • IN kopija pogodbe ali elektronskega sporočila, ki zajema bistvene sestavine pogodbe na katero se pritožba navezuje (priporoča se, da se doda tudi kopije vseh elektronskih sporočil iz katerih je razvidna komunikacija med družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in pošiljateljem)

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo v primeru pravilno prejetega obvestila o pritožbi v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, pritožbo preučila in pošiljatelju v roku tridesetih (30) dni od prejema obvestila poslala odgovor na pritožbo.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da brez kakršnegakoli razloga oziroma obrazložitve zavrne pritožbo pošiljatelja, zaradi nepopolnih, napačnih ali kontradiktornih podatkov v pritožbi.

10 Intelektualna lastnina

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. je upravljalec in lastnik spletne strani www.vrnipaket.si ter s spletno stranjo povezanih domen, poddomen, podatkovne baze, informacijske tehnologije, izvorne kode ter druge tehnologije, kot tudi vse pripadajoče vsebine in v njej vsebovane intelektualne lastnine (vključno z avtorskim delom in pravicami, pravicami do podatkovne baze, obrazci, datotekami, blagovnimi znamkami, idr…), bodisi registrirane ali neregistrirane, razen, če je izrecno napisano, da je upravljavec ali/in lastnik s spletno stranjo povezanih storitev ali posamezne vsebine tretja oseba.

“Vrnipaket.si” je blagovna znamka družbe Pripelji Ideje, d.o.o. “Vrnipaket.si”, skupaj z grafikami, logotipi, modeli, ikonami, znamkami, slikami, skripto in imeni storitev, kot tudi v kombinaciji z drugimi avtorskimi deli in lastnino družbe Pripelji Ideje, d.o.o., predstavlja blagovno znamko ali skupek vseh pravic in upravičenj blagovne znamke.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Pripelji Ideje, d.o.o. je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, dajanje na voljo javnosti in druge oblike javne priobčitve, predelava ali vsaka druga uporaba intelektualne lastnine družbe Pripelji Ideje, d.o.o., ne glede na obseg ali postopek uporabe.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli prenese ali dodeli intelektualno lastnino družbe tretji osebi, kot tudi pravice in obveznosti iz teh splošnih pogojev poslovanja.

11 Izjava o omejitvi odgovornosti

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si prizadeva za točnost informacij in druge vsebine objavljene na spletni strani www.vrnipaket.si in z njo povezanih domenah in poddomenah, V teh primerih objavljeni podatki, informacije in druga vsebina so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic za družbo, razen če je to določeno s samo zakonodajo. Objavljene fotografije in videi na spletni strani so lahko simbolični in ni nujno, da zagotavljajo identične lastnosti, kot so te na primer v postopku oddaje naročila preko spletne strani.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. in njeni zaposleni, vključno z drugimi pooblaščenimi osebami, ki so v razmerju z družbo, niso odgovorni za nobeno posredno, posledično, naključno ali sicer povzročeno škodo, izgubo dobička ali drugo materialno škodo, ki izhaja iz uporabe spletne strani ali drugih produktov in storitev v lasti družbe.

Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani v lasti tretjih oseb, kot tudi spletnih strani v lasti naših pogodbenih partnerjev, takšne spletne strani družba ne upravlja, ne kontrolira, niti ne preverja njihove vsebine. V kolikor se sledi povezavam na takšne spletne strani je potrebno upoštevati, da pri uporabi spletnih strani tretjih oseb ali/in pogodbenih partnerjev veljajo ločeni oziroma njihovi splošni pogoji poslovanja, vključno s pravili o zasebnosti, za katera družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti in obveznosti. Družba ponuja te povezave le kot informativen koristen dodatek in ne odgovarja za nobeno povzročeno škodo, ki izhaja iz uporabe takšnih spletnih strani.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne zagotavlja, da bodo podatki, ki se lahko hranijo v okviru uporabe spletne strani, shranjeni trajno. Pošiljatelj prevzema riziko in tveganje, da se lahko podatki, ki jih pošiljatelj vnese oziroma navede pri uporabi spletne strani zlorabijo s strani tretjih oseb, še posebej, če se prenašajo med elektronsko napravo pošiljatelja in informacijskim sistemom družbe v nezaščiteni obliki. Družba Pripelji ideje, d.o.o. zagotavlja ustrezno varnostno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovorna za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne varnostne opreme na strani pošiljatelja ali neustreznega oziroma krivega ravnanja pošiljatelja, ko se uporablja spletna stran. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne odgovarja za morebitne vdore v spletno stran, kot tudi ne v informacijski sistem družbe, ki je v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o., prav tako ne za morebitne viruse in z njimi kakorkoli povezano škodo, ki bi lahko nastala pošiljatelju, ker bi se virusi preselili k pošiljatelju zaradi vdorov ali neustreznega oziroma krivega ravnanja pošiljatelja.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve, ki se izvajajo v okviru uporabe spletne strani, kot tudi ostale storitve, ki jih družba izvaja v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, popolnoma ustrezale potrebam in zahtevam pošiljatelja.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. se bo po svojih najboljših močeh in s kar največjo skrbnostjo trudila zagotavljati nemoteno delovanje spletne strani www.vrnipaket.si in drugih produktov in storitev v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o. Pošiljatelj je na podlagi teh splošnih pogojev poslovanja seznanjen in sprejema dejstvo, da lahko prihaja zaradi višje sile (za višjo silo se štejejo dogodki, ki jih družba ni mogla predvideti in se jim oziroma njihovim posledicam ni bilo možno izogniti, to so na primer in ne izključno, naravne nesreče, vojne, izpad telekomunikacijskega omrežja, motnja v dobavi električne energije, idr.) ali zaradi tehničnih težav na strani delovanja spletne strani oziroma s spletno stranjo povezanega informacijskega sistema, do omejitev dostopnosti spletne strani.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ni dolžna zagotavljati dostopnosti spletne strani, niti drugih produktov in storitev v lasti družbe, če prihaja do omejitev dostopnosti zaradi napak oziroma nedelovanja strežnikov, informacijske infrastrukture, programske opreme ali storitev pogodbenih partnerjev, od katerih je odvisno delovanje spletne strani in drugih produktov ter storitev, ki so v lasti družbe.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. lahko kadarkoli prekine delovanje spletne strani in omeji dostop do spletne strani, če je to potrebno zaradi izvajanja posodobitev oziroma vzdrževalnih del ali iz drugih tehničnih razlogov.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preneha ponujati spletno stran in z njo povezane storitve, kot tudi druge produkte in storitve, ki so v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o. oziroma trajno ali začasno prekine dostop do spletne strani.

Podporni oddelek

Pošiljatelj se lahko vedno obrne s svojimi vprašanji, kritikami ali pohvalami na družbo Pripelji Ideje, d.o.o., in sicer s poslanim sporočilom na naslov elektronske pošte info@vrnipaket.si.

OBRAZCI

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe

Obrazec za zbiranje podatkov o transakcijskem računu

Obrazec za preklic naročila

Obrazec za uveljavitev pravice do pomoči pri vložitvi odškodninskega zahtevka