Spletna stran uporablja piškotke. Za namestitev analitičnih in drugih nenujnih piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje. Katere piškotke uporabljamo lahko kadarkoli preverite v pravilniku o piškotkih.

Pravilnik o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti

(ta različica pravilnika o zasebnosti je v veljavi z dnem 1.8.2021)

Ta pravilnik, je skupaj s splošnimi pogoji poslovanja, pogoji uporabe za trgovce (dostopnimi na spletni strani www.vrnipaket.si) in pogodbami ter drugimi dokumenti in obrazci, ki se na splošne pogoje poslovanja ali/in pogoje uporabe za trgovce nanašajo, osnova za obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih pridobi in zbira družba Pripelji Ideje, d.o.o., ko se uporablja spletna stran www.vrnipaket.si (v nadaljevanju “spletna stran”) in s spletno stranjo povezani produkti ter storitve v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o., kot tudi takrat, ko se stopi v stik z družbo na kakršenkoli drug način.

Zavezujemo se k spoštovanju in varovanju zasebnosti, saj se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena ključnih in najpomembnejših človekovih pravic. 25.5.2018 je začela veljati nova Splošna uredba EU o varstvu podatkov (morda vsem bolje poznana pod kratico GDPR – “General Data Protection Regulation”), ki postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa lahko posebej urejajo posamezne države članice (v Sloveniji bodo ta urejena v Zakonu o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2). V družbi Pripelji Ideje, d.o.o. se zavedamo pomembnosti izvrševanja takšne zakonodaje, še več spoštujemo pravico do zasebnosti vseh, ki uporabljajo spletno stran in s spletno stranjo povezane produkte in storitve v lasti družbe Pripelji ideje, d.o.o., zato se zavezujemo in obljubljamo, da ravnamo z osebnimi podatki in drugimi podatki odgovorno in pazljivo, ter z različnimi varnostnimi ukrepi skrbimo, da do njih ne dostopajo nepooblaščene osebe, kot prav tako preprečujemo njihovo izgubo in nenamerno uničenje.

Veljavni pravilnik o zasebnosti je vedno na voljo v elektronski obliki na spletni strani www.vrnipaket.si. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ima pravico, da ta pravilnik v skladu z zakonodajo spreminja in dopolnjuje z novimi določili, pri tem je vsaka različica posebej datirana, trenutna veljavna različica pa vidna na vrhu tega dokumenta.

1 Predstavitev pojmov in upravljavca

Spletna stran: informacijski sistem v upravljanju družbe Pripelji Ideje, d.o.o., kjer lahko pošiljatelj z namenom vračila izdelkov trgovcu, naroči prevozno storitev in s prevozom povezane druge storitve pri enem izmed partnerjev kurirjev

Partner kurir: pogodbeni partner družbe Pripelji Ideje, d.o.o., med katere vključujemo uveljavljene ponudnike poštnih, kurirskih in drugih s prevozom povezanih storitev, kot tudi kurirje neodvisne pogodbenike, ki imajo na trgu registrirano ustrezno dejavnost za izvajanje prevozne storitve

Trgovec: pravna ali fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost in je pri uporabi spletne strani prejemnik pošiljke in prejemnik obvestila o odstopu od pogodbe, ki ga na zahtevo potrošnika posreduje trgovcu družba Pripelji Ideje, d.o.o.

Pošiljatelj: fizična oseba, ki na trgu pridobiva blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti in je pri uporabi spletne strani, pošiljatelj pošiljke in hkrati potrošnik, ki z oddajo naročila pooblasti družbo Pripelji Ideje, d.o.o., da lahko družba na zahtevo potrošnika posreduje obvestilo o odstopu od pogodbe izbranemu trgovcu

Obiskovalec: posameznik(ca), ki je obiskal(a) spletno stran www.vrnipaket.si

Družba Pripelji Ideje, d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, matična št.: 8209898000, ID številka za DDV: SI19081758 (v nadaljevanju družba Pripelji Ideje, d.o.o. ali samo družba ali “mi”) je upravljavec osebnih podatkov in drugih podatkov ter informacij, ki jih obiskovalec, trgovec ali pošiljatelj posreduje z uporabo spletne strani ali s spletno stranjo povezanih drugih produktov ter storitev, ki so v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o.

Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani in drugih produktov tretjih oseb, kot tudi pogodbenih partnerjev, drugih partnerskih omrežij in tudi ponudnikov oglaševanj. V kolikor se sledi takšnim povezavam se mora upoštevati, da na takšnih spletnih straneh in drugih produktih, veljajo ločena oziroma pravila zasebnosti tretjih oseb, pogodbenih partnerjev in drugih partnerskih omrežij ali/in ponudnikov oglaševanj, za katera družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti in obveznosti.

Zraven družbe Pripelji Ideje, d.o.o. lahko nekatere zbrane osebne podatke v svojem imenu in za svoj račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki družbi nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov (na primer razvijalci ali vzdrževalci spletnih strani in drugih informacijskih rešitev ter storitev), prav tako pa zbrane osebne podatke obdelujejo samostojni upravljavci, ki jih družba angažira za zagotavljanje storitev potrebnih za izvajanje pogodb (na primer partnerji kurirji).

Z uporabo spletne strani obiskovalec, trgovec ali pošiljatelj izjavlja, da je seznanjen s pogoji o zasebnosti in tem pravilnikom o zasebnosti.

2 Obdelava osebnih podatkov

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. zbira osebne podatke na različne načine in za različne namene. Osebne podatke lahko pridobimo z obiskom oziroma brskanjem (to pomeni brez namena oddaje naročila pošiljatelja preko spletne strani) po spletni strani, izpolnjevanjem in oddajo obrazcev, ki so dostopni na spletni strani, ali neposredno vzpostavljeno komunikacijo z družbo preko telefona, elektronske pošte ali kako drugače.

Z oddajo naročila pošiljatelja preko spletne strani, se pošiljatelj seznani s praksami in pravili, opredeljenimi v tem pravilniku o zasebnosti, prav tako pošiljatelj zagotavlja, da so vse osebe, katerih osebni podatki so posredovani družbi Pripelji Ideje, d.o.o. v sklopu oddaje naročila, seznanjene s tem pravilnikom o zasebnosti.

Z registracijo trgovca oziroma sklenitvijo naročniškega razmerja, kot tudi s postopkom spremembe podatkov ali/in nadgradnjo podatkov po registraciji trgovca, se trgovec seznani s praksami in pravili, opredeljenimi v tem pravilniku o zasebnosti, prav tako trgovec zagotavlja, da so vse osebe, katerih osebni podatki so posredovani družbi Pripelji Ideje, d.o.o. v sklopu registracije ali/in spremembe podatkov ali/in nadgradnje podatkov po registraciji trgovca, seznanjene s tem pravilnikom o zasebnosti.

Podatki, ki jih obdelujemo, vključujejo:

Podatke o obiskovalcu: ime in priimek posameznika/ce ali naziv podjetja ter ime in priimek odgovorne osebe v podjetju, točen naslov in kontaktni podatki (naslov elektronske pošte ali/in telefonska številka)

Podatke o trgovcu: naziv podjetja in drugi s podjetjem povezani javno dostopni podatki (na primer naslov sedeža podjetja ali/in podružnice podjetja, idr.), podatki povezani z bančnim računom podjetja (na primer številka bančnega računa ali/in podatki o plačilni kartici), ime in priimek, kot tudi službeni kontaktni podatki (naslov elektronske pošte ali/in telefonska številka) odgovorne osebe v podjetju, ime in priimek, kot tudi službeni kontaktni podatki (naslov elektronske pošte ali/in telefonska številka) osebe zadolžene za prevzem pošiljk na dostavni lokaciji trgovca, in morebitni drugi podatki o trgovcu

Podatke o pošiljatelju, ki vrača izdelke izbranemu trgovcu: ime in priimek, točen naslov prevzemne lokacije (kraj, poštna številka, ulica in hišna številka) pošiljke in kontaktni podatki (naslov elektronske pošte ali/in telefonska številka)

Podatke o potrošniku, ki odstopa od pogodbe z izbranim trgovcem: ime in priimek, točen naslov fizične lokacije (kraj, poštna številka, ulica in hišna številka) in morebitni drugi podatki, ki se potrebujejo za odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, kot je to določeno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot)

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. zagotavlja tehnološke rešitve in vse potrebne varnostne ukrepe za popolno varnost izvedbe plačila neposredno preko spletne strani z izbrano plačilno kartico. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov se izvaja v varnem načinu, pri tem se podatki kodirajo in na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Vsa izvedena plačila s plačilno kartico so opravljena preko varnega zunanjega plačilnega sistema ponudnika “Stripe”, ki je naš partner za procesiranje in obdelavo plačil. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne shranjuje nobenih podatkov o plačilnih karticah, saj se celoten postopek preverjanja in procesiranja plačila izvede v zunanjem sistemu ponudnika “Stripe”. Podrobne informacije o ponudniku “Stripe” in storitvah, ki jih ponudnik ponuja, vključno z njihovim pravilnikom o zasebnosti lahko preverite na spletni strani ponudnika Stripe

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. zagotavlja vse potrebne varnostne ukrepe, tudi samo pri brskanju po spletni strani oziroma pri prenosu podatkov med spletno stranjo in različnimi napravami za brskanje po spletni strani. Na spletni strani uporabljamo SSL (Secure Socket Layer) certifikat, ki predstavlja digitalno varnostno potrdilo. Z uporabo SSL tehnologije se šifrira vse podatke, ki se prenašajo med spletno stranjo in njenimi obiskovalci ter se tako poskrbi za varnost prenosa podatkov.

V družbi Pripelji Ideje, d.o.o. lahko zbiramo osebne podatke tudi samodejno, medtem, ko se uporablja spletna stran. V tem primeru zbiramo osebne podatke, kot so IP naslov, tip elektronske naprave, vrsta operacijskega sistema, podatki o brskalniku, datum in čas uporabe spletne strani, kot tudi informacije o sesutjih oziroma nastalih napakah pri uporabi spletne strani.

Za samodejno zbiranje osebnih podatkov, normalno delovanje spletne strani, kot tudi za potrebe analiziranja prometa, se uporablja piškotke in druge tehnologije. Več o piškotkih in njihovem upravljanju si lahko preberete v Pravilniku o piškotkih.

V nekaterih primerih lahko družba Pripelji Ideje, d.o.o. posebej zaprosi za pridobitev izrecnega soglasja obdelave osebnih podatkov.

3 Namen obdelave osebnih in drugih podatkov

Osebne in druge podatke, ki smo jih zbrali v skladu s tem pravilnikom, se uporablja za naslednje namene:

 • za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, ki so sklenjene med družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in pošiljateljem v skladu s splošnimi pogoji poslovanja, ki so dostopni na spletni strani (na primer za potrebe obdelave oddanih naročil preko spletne strani, rezervacijo partnerja kurirja in posredovanje naročila izbranemu partnerju kurirju, oblikovanje nedvoumne izjave potrošnika o odstopu od pogodbe in posredovanje izjave izbranemu trgovcu, idr.)
 • za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, ki so sklenjene med družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in trgovcem v skladu s pogoji uporabe za trgovce, ki so dostopni na spletni strani (na primer za potrebe izvrševanja storitev v skladu s sklenjenim naročniškim razmerjem)
 • za razreševanje prejetih vprašanj in drugih dilem povezanih z uporabo spletne strani ali/in različnih storitev, kot tudi ostalih dejavnosti, ki jih opravlja družba Pripelji Ideje, d.o.o. na področju uporabe spletne strani, ter za posredovanje odgovorov
 • za preverjanje prejetih povpraševanj in dajanje odgovorov ali/in ponudbe
 • za zagotavljanje varne in učinkovite vsebine preko spletne strani
 • za izvajanje vzdrževalnih dejavnosti (na primer za prestrezanje poskusov vdorov v sistem, izvajanje potrebnih varnostnih in drugih posodobitev oziroma sprememb, idr.)
 • za obveščanje o spremembah poslovanja
 • za izvajanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti (na primer za potrebe spremljanja uporabe spletne strani, da lahko prepoznamo težave ali/in potrebe pri uporabi in se nanje odzovemo z izboljšavami in nadgradnjo storitev)
 • za obveščanje o ugodnostih in novostih v ponudbi ponujenih storitev
 • za izvajanje neposrednega trženja, toda le, če smo za to prejeli izrecno soglasje

4 Razkrivanje osebnih in drugih podatkov

Pri razkrivanju in deljenju osebnih in drugih podatkov se držimo vseh varnostnih ukrepov, sproti preverjamo ali različne organizacije in podjetja s katerimi pogodbeno sodelujemo ali/in uporabljamo njihove produkte, storitve in druge rešitve, tudi same izpolnjuje pogoje na področju zakonodaje o varovanju podatkov in zasebnosti.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren obiskovalec, pošiljatelj in trgovec tudi sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko protivirusno zaščito na elektronskih napravah ter programih in aplikacijah znotraj naprav.

Zbrane osebne podatke in druge podatke lahko obdelujejo:

 • zaposleni in druge pooblaščene osebe v družbi Pripelji ideje, d.o.o.
 • obdelovalci (na primer podjetja, ki zagotavljajo gostovanje in druge informacijske in komunikacijske storitve, kot tudi podjetja, ki zagotavljajo infrastrukturo za shranjevanje podatkov) in samostojni upravljalci (na primer partnerji kurirji, ki so izvajalci prevozne storitve in s prevozom povezanih drugih storitev, ki jih lahko naroči pošiljatelj z oddajo naročila preko spletne strani)
 • potencialni kupci družbe Pripelji ideje, d.o.o., toda le, če smo za to prejeli izrecno soglasje
 • državne in vladne organizacije ter druge institucije in organi pregona, ki smo jim v skladu z zakonodajo dolžni razkriti podatke, kot tudi zaradi izvrševanja in uveljavljanja določil iz splošnih pogojev poslovanja ali pogojev uporabe za trgovce, ki so dostopni na spletni strani

Družba Pripelji ideje, d.o.o. brez prejetega soglasja, ne razkriva osebnih podatkov tretjim osebam za njihovo lastno uporabo, oziroma ne razkriva in posreduje osebnih in drugih podatkov nikomur, razen če je to res potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti na podlagi prejetih zahtev državnih organov.

5 Pravica do spreminjanja, brisanja in informiranja o zbranih podatkih

Družba Pripelji ideje, d.o.o. obdeluje osebne podatke le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanih ciljev. V kolikor so osebni podatki pridobljeni na podlagi privolitve, katere namen ni posebej opredeljen v tem pravilniku o zasebnosti pa v obsegu, za katerega je bila privolitev dana.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. hrani osebne podatke tako dolgo, dokler se ne umakne privolitev ali zahteva njihov izbris oziroma tako dolgo dokler je to nujno potrebno, da se izpolni vse pogodbene obveznosti in zadosti zakonodajnim predpisom, v nobenem primeru pa se osebnih podatkov ne hrani za nedoločen čas.

Obiskovalec, pošiljatelj ali trgovec imajo pravico, da lahko kadarkoli od družbe Pripelji Ideje, d.o.o. zahtevajo informacije o tem katere osebne podatke obdelujemo, pravico dostopa do teh podatkov, ter spreminjanja oziroma izbrisa osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti, splošnimi pogoji poslovanja in pogoji uporabe za trgovce, ki so dostopni na spletni strani oziroma v skladu z zakonodajo.

Obiskovalec, pošiljatelj ali trgovec imajo pravico, da lahko kadarkoli zavrnejo ali prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov v marketinške namene. To je vedno omogočeno v sklopu uporabe spletne strani, ali pa s poslanim zahtevkom na naslov elektronske pošte info@vrnipaket.si.

Za vse osebne podatke, ki jih obdeluje družba Pripelji ideje, d.o.o., kot tudi za način na katerega uporabljamo osebne podatke, se lahko kadarkoli zahteva informacije o njihovi obdelavi, omejitev uporabe, ter spremembe ali izbris osebnih podatkov, vse v obsegu, kot ga določa zakonodaja. To je vedno omogočeno s poslanim zahtevkom na naslov elektronske pošte info@vrnipaket.si.