Spletna stran uporablja piškotke. Za namestitev analitičnih in drugih nenujnih piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje. Katere piškotke uporabljamo lahko kadarkoli preverite v pravilniku o piškotkih.

Priporočila za pakiranje

PRIPOROČILA ZA PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE POŠILJK

V nadaljevanju objavljena priporočila pakiranja in označevanja pošiljk pri vračilu izdelkov izbranemu trgovcu, so informativne narave, med drugim to pomeni, da družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne odgovarja, če so navodila v teh priporočilih v nasprotju z določili pravilnega pakiranja in označevanja pošiljk, ki so del splošnih pogojev poslovanja in drugih pravilnikov partnerja kurirja, ki je izvajalec prevozne storitve ali/in splošnih pogojev poslovanja in drugih pravilnikov, še posebej pogojev na področju vračila izdelkov, ki veljajo pri izbranem trgovcu, kateremu se v okviru oddaje naročila preko spletne strani www.vrnipaket.si vračajo izdelki.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. se trudi sproti preverjati določila pravilnega pakiranja in označevanja pošiljk, ki so del splošnih pogojev poslovanja in drugih pravilnikov partnerjev kurirjev, in ugotovitve smiselno povzeti in vključiti v ta priporočila za pošiljatelje.

1 Priporočila za pakiranje pošiljk, če pošiljatelj pri vračilu izdelkov uporabi za zunanjo embalažo - kartonsko škatlo ali drugo vrsto embalaže v kateri je prejel izdelke od trgovca

Z veliko verjetnostjo bo pošiljatelj izpolnjeval vse pogoje pravilnega pakiranja pošiljke, kot so ti navedeni v pravilih partnerjev kurirjev, kot tudi navodilih za vračilo izdelkov preko kurirske službe pri izbranem trgovcu, če pošiljatelj uporabi za vračilo izdelkov zunanjo embalažo (npr. kartonsko škatlo ali drugo vrsto škatle oziroma drugo obliko embalaže), v kateri je trgovec poslal pošiljko, skupaj z izdelki.

Ustreznost izbire takšne zunanje embalaže je primerna izključno v primeru, če je pošiljatelj pri pregledu izdelkov, zunanjo embalažo previdno in brez nastalih poškodb odprl ali/in se je prepričal, da zunanja embalaža ni bila poškodovana še pred pregledom izdelkov oziroma njenim odpiranjem.

Preden pošiljatelj uporabi takšno zunanjo embalažo se mora prepričati, da je embalaža v ustreznem stanju za varno ponovno uporabo pri transportu, kot tudi za druge manipulacije s pošiljko. Priporoča se, da je pošiljatelj še posebej pozoren, da embalaža nima poškodb (npr. raztrganin, ki lahko nastanejo pri odpiranju embalaže, lukenj na embalaži, ali drugih poškodb) in da je embalaža ves čas ostala suha in trdna (npr. ni bila izpostavljena visoki vlagi, dežju, ali bi lahko iz kateregakoli drugega razloga postala mokra ali izgubila stanje trdnosti in čvrstosti). Izključno na takšen način se bo zagotovil varen transport in različne manipulacije s pošiljko.

Pošiljatelj mora tudi pri uporabi takšne zunanje embalaže poskrbeti, da je ves notranji prostor pošiljke učinkovito zapolnjen, saj se tako prepreči premikanje in drsenje vsebine pošiljke in s tem nastanek poškodb. V kolikor je pošiljatelj prepričan, da se lahko za učinkovito zapolnjen notranji prostor ponovno uporabi različna notranja polnila, ki so že bila del prejete pošiljke od trgovca, se lahko ponovno uporabi tudi obstoječa notranja polnila (npr. zračne blazinice, pena, mehurčkasta folija, papir, kotni ali druge oblike stiropor, idr.).

Priporočila glede ustreznosti notranje embalaže in polnila, so predstavljena v točki 2.2.

Pošiljatelj mora biti še posebej pozoren, da je potrebno tudi v primeru uporabe takšne zunanje embalaže, embalažo na novo ustrezno zapreti. Zunanja embalaža se mora pravilno oviti z lepilnim trakom, pri tem mora biti uporabljen ustrezen lepilni trak glede na težo in velikost pošiljke. Ustrezno in pravilno zaprta zunanja embalaža je ključnega pomena, za varen transport in manipulacije s pošiljkami. Priporoča se polipropilenski trak (npr. rjavi plastični trak), ali vinilni lepilni trak, nikakor pa se ne priporoča uporaba lepilnega traku za lepljenje papirja, celofanski trak ali kakršnakoli vrv.

Priporoča se, da se v primeru, da je za zunanjo embalažo uporabljena kartonska škatla, škatlo z ustreznim lepilnim trakom, tako spodaj kot zgoraj zalepi v vzorcu črke H, pri tem se najprej zalepi špranja (odprtina oziroma stičišče med dvema premakljivima stranicama škatle) in potem se dva kosa lepilnega traku nalepita na vsak rob škatle, pravokotno na špranjo.

Priporočila glede ustreznosti označevanja pošiljke, so predstavljena v točki 2.4.

2 Priporočila za pakiranje pošiljk, če pošiljatelj pri vračilu izdelkov NE uporabi za zunanjo embalažo - kartonsko škatlo ali drugo vrsto embalaže v kateri je prejel izdelke od trgovca (to pomeni, da bo pošiljatelj uporabil svojo zunanjo embalažo)

2.1 Zunanja embalaža

Zunanja embalaža mora biti izdelana iz trdnega ter odpornega materiala, ki prepreči morebitne poškodbe vsebine pošiljke.

Za zunanjo embalažo se priporoča izbira kartonske škatle iz dvo ali več slojnega kartona, da se zagotovi odportnost na vlago in zaščiti vsebina pošiljke. Najbolje je, da se uporabi novo škatlo, pri tem mora biti škatla suha, trdna in brez poškodb oziroma lukenj. Rabljene škatle so primerne in dopustne le za odporno blago, saj niso več tako močne, še vedno pa morajo biti tudi rabljene škatle suhe, trdne in brez poškodb.

Težja kot je vsebina pošiljke, stabilnejša mora biti zunanja embalaža, prav tako vpliva na izbiro vrste zunanje embalaže, vsebina pošiljke, ki se bo pošiljala. Ne uporabljajte škatel, ki so prevelike za izbrano vsebino pošiljke in zato potrebujejo velike količine notranjega polnila in zaščitnih oblog, saj se lahko v takšnih primerih pošiljke pri transportu in različnih manipulacijah poškodujejo oziroma zmečkajo. Preveč notranjega polnila in zaščitnih oblog med drugim zmanjšuje tudi stabilnost, za nalaganje pošiljk ene na drugo.

Vračate trgovcu manjše predmete ali blago (npr. nakit, majico, nogavice, idr.)? V tem primeru se lahko izjemoma uporabi tudi oblazinjena kuverta, vendar le takrat, kadar vsebina pošiljke ni lomljiva oziroma občutljiva. Mehke kuverte, ki so predvidene za pisemske pošiljke niso primerne za pošiljanje, saj se z njimi poveča verjetnost nastanka poškodb. Zunanja embalaža mora imeti vedno dovolj veliko in ravno površino, da se lahko nanjo pravilno namesti identifikacijsko nalepko.

Vračate trgovcu predmete neobičajnih oblik, ki jih ne morete zapakirati v kartonske škatle? Predmeti neobičajnih oblik (npr. kolesa, pnevmatike, glasbila, palice, idr.) morajo biti pravilno in v celoti oviti v plastično folijo, pri tem morajo biti ostri predmeti še posebej zaščiteni (npr. ostri robovi in konice ustrezno zavarovani z dodatnim ovojem lepilnega traka ali papirja), da ne štrlijo iz zunanje embalaže in ne morejo poškodovati tako zunanje embalaže, kot drugih pošiljk. Za nekatere predmete neobičajnih oblik (npr. zemljevid, slike, različni zvitki, idr.) se priporoča, za uporabo zunanje embalaže trapezne tulce ali druge oblike okroglih oziroma ovalnih embalaž.

Ovojni papir, celofan, darilni papir, športne torbe, plastične vrečke ali škatle ter vrečke iz blaga, niso v nobenem primeru primerne zunanje embalaže, za pakiranje pošiljk.

2.2 Notranja embalaža in polnilo

Nekateri izdelki (npr. obutev, elektronske naprave, idr.), ki se vračajo trgovcu morajo biti zraven zunanje embalaže pakirani tudi v zaščitno notranjo embalažo. Za notranjo embalažo se mora v takšnem primeru uporabiti original embalažo proizvajalca, skupaj z vsemi notranjimi polnili in polnili ter drugimi zaščitnimi dodatki, ki jih je dodal proizvajalec na svojo embalažo.

Notranja embalaža se mora vedno postaviti čim bolj na sredino notranjosti zunanje embalaže pošiljke, pri tem se mora ves notranji prostor pošiljke učinkovito zapolniti, saj se lahko izključno na takšen način prepreči premikanje in drsenje notranje embalaže oziroma vsebine pošiljke in s tem nastanek poškodb.

Različno blago ali predmeti v pošiljki se med seboj ne smejo dotikati, prav tako se mora zagotoviti, da se blago ali predmeti neposredno ne dotikajo zunanje embalaže. Priporoča se, da je različno blago ali predmeti v pošiljki med seboj oddaljeno najmanj 5 cm, prav tako mora biti najmanj 5 cm razdalje med blagom ali predmeti v pošiljki in katerokoli stranico zunanje embalaže pošiljke.

Za notranje polnilo se priporoča uporaba mehurčkaste folije, penaste obloge ali pelete, zmečkan papir, zračne blazinice ali druge ustrezne dodatke, ki bodo lahko učinkovito zapolnili notranji prostor pošiljke, kot tudi preprečili poškodbe vsebine pošiljke.

Notranje polnilo nudi težjim predmetom in blagu samo delno zaščito, zato mora biti takšna vsebina pošiljke še v posebej ojačani zunanji embalaži.

Pošiljke z občutljivo oziroma lomljivo vsebino morajo biti še posebej ustrezno zaščitene z notranjimi polnili, pri tem se mora zagotoviti, da je vsak posamezen lomljiv oziroma občutljiv predmet v pošiljki, zavit v dodatno zaščitno embalažo in se med seboj ne dotikajo (na primer se jih loči z zračnimi blazinicami), ter je notranjost pošiljke dobro zapolnjena.

Posamezen oster predmet (na primer škarje) je potrebno zaviti posebej oziroma v dodatno zaščitno embalažo, še posebej je potrebno poskrbeti, da so ostri robovi in konice ustrezno zavarovani, ne štrlijo iz notranje embalaže in ne morejo poškodovati zunanje embalaže ali drugega blaga in predmetov v pošiljki, kot tudi ne poškodovati drugih pošiljk.

Praške, drobna zrna in drugo vsebino v razsutem stanju je potrebno zapakirati v neprepustne, dobro zaščitene plastične vrečke, da se tako prepreči razsutje in poškodbe drugega blaga in predmetov v pošiljki, kot tudi poškodbe drugih pošiljk.

Tekoče, delno tekoče in mastne snovi, kot tudi substance z močnim vonjem je potrebno najprej zapreti, in tiste v posodah z zamaškom dobro zapečatiti (na primer grlo posode se dodatno zavaruje z ovitim lepilnim trakom ali papirjem), prav tako pa je potrebno poskrbeti, da so takšne snovi vedno v ustreznih posodah ali drugih embalažah (na primer neprepustne kovinske ali aluminijaste posode), ki lahko v primeru poškodbe zadržijo vsebino, da se ta ne razlije.

2.3 Zapiranje pošiljk

Zunanja embalaža se mora pravilno oviti z lepilnim trakom, pri tem mora biti uporabljen ustrezen lepilni trak glede na težo in velikost pošiljke. Ustrezno in pravilno zaprta zunanja embalaža je ključnega pomena, za varen transport in manipulacije s pošiljkami. Priporoča se polipropilenski trak (npr. rjavi plastični trak), ali vinilni lepilni trak, nikakor pa se ne priporoča uporaba lepilnega traku za lepljenje papirja, celofanski trak ali kakršnakoli vrv.

Priporoča se, da se kartonsko škatlo z ustreznim lepilnim trakom, tako spodaj kot zgoraj zalepi v vzorcu črke H, pri tem se najprej zalepi špranja (odprtina oziroma stičišče med dvema premakljivima stranicama škatle) in potem se dva kosa lepilnega traku nalepita na vsak rob škatle, pravokotno na špranjo.

2.4 Namestitev identifikacijske nalepke na pošiljko

Identifikacijska nalepka mora biti vedno nameščena na največjo površino oziroma stranico zunanje embalaže pošiljke, pri tem mora biti nalepka nameščena ravno in se ne sme pregibati čez rob. Nalepke se ne sme na kakršenkoli način prekrivati ali zakrivati.

V primeru, da se bo za zunanjo embalažo pošiljke uporabila embalaža v kateri je trgovec poslal pošiljko, se morajo pred ponovno uporabo odstraniti vse stare nalepke.

V kolikor niste prepričani kako na pošiljko pravilno namestiti identifikacijsko nalepko, vam priporočamo, da pred predajo pošiljke voznika izbranega partnerja kurirja, prosite za demonstracijo ali navodila za pravilno nameščanje nalepke in šele nato ustrezno namestite nalepko na pravilno površino pošiljke.

3 Kaj je še pomembno glede pravilnega vračila izdelkov - Kaj pravijo nekateri trgovci

“Izdelke morate vrniti v enakem stanju, kot ste jih prejeli. Prejete izdelke lahko pred odstopom od pogodbe uporabite le toliko, kolikor je nujno potrebno za preizkus narave, lastnosti in delovanja (Primer: obutev lahko nadenete in preizkusite v najmanjšem možnem obsegu, izključno v notranjih, čistih prostorih).”

“V primeru odstopa od pogodbe morate prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini in v nepoškodovani embalaži. Prosimo vas, da ste pozorni, da vrnjeni izdelek in original embalaža proizvajalca (Primer: škatla za čevlje) nista poškodovana, prav tako izdelek ne sme imeti vidnih znakov obrabe.”

“Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in zapakirani v original nepoškodovani embalaži proizvajalca, z vsemi morebitnimi priročniki in pripadajočimi listinami in obesnimi etiketami.”

“Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in nespremenjeno. Izdelke je potrebno vrniti v originalni embalaži proizvajalca, ki mora ostati nepoškodovana in ne sme biti prelepljena z lepilnim trakom ali nalepkami. Priporočamo vam, da original embalažo proizvajalca zapakirate v ustrezno zunanjo embalažo (na primer kartonsko škatlo).”